Aj Vy máte iba názor alebo to aj viete?

Vedieť je viac

 

Mentálna masturbácia, moja obľúbená téma haha

Podľa mňa,… myslím si, že,… verím,… odhadujem,… to sú slová, ktoré hovoria o tom, že nevieš ako to je. Názor neurčuje skutočnosť. Ľudia môžu mať na jednu vec rôzne názory, ale skutočnosť je len jedna a to je skutočná podstata tej veci, ktorá existuje nezávisle na názoroch ľudí. Ak si myslíš, že je niečo nejako, to nehovorí nič o skutočnosti. Je to len mentálna špekulácia. Ak jeden človek hovorí o vode, ktorá má 15 stupňov celzia, že je teplá a druhý, že je studená, aká je skutočnosť? Alebo keď niekto hovorí, že je niečo veľké a druhý zase hovorí, že je to malé, ako to teda je? To všetko sú len subjektívne a obmedzené názory ľudí. Názor nehovorí nič o skutočnosti, a ani skutočnosť neutvára.

Vedieť  je viac ako veriť  – viac na túto tému v tomto článku.

Ľudia by sa mali snažiť VEDIEŤ. Namiesto toho zvyčajne špekulujú a hovoria len svoj názor na danú vec. A tak vznikajú rozpory a odlišnosti v názoroch, a skutočná podstata veci im uniká. Je to veľmi smutné. Väčšinou o veciach veľa nevedia, ale názor o tom majú. Mať názor je síce pekné, ale treba si uvedomiť, že názor nemusí mať s realitou nič spoločné.

Ľudia si vytvárajú názor o rôznych veciach, a svoj názor hrdo šíria a zastávajú. Naivne si myslia, že ich názor je skutočnosť. Ale neuvedomujú si, že ich názor nemusí korešpondovať s tým, ako to naozaj je.

Ak sa chceme niečo dozvedieť, mali by sme sa učiť od tých, ktorí niečo vedia. A nevytvárať si zbytočne domnienky. Snažme sa vedieť… mať osobnú skúsenosť, teda prax.

Prax ťa robí dokonalým, a trpezlivosť ti zabezpečí zisky.

Ak sa chceme niečo naučiť, najskôr si musíme priznať, že niečo nevieme. Pokiaľ si človek myslí, že všetko vie a všade bol, na všetko má svoj názor, ktorý tvrdohlavo zastáva, taký človek sa nič nové nedozvie.

Ak si však človek prizná: „OK, o tomto veľa neviem“, môže sa niečo nové dozvedieť. Môže získať poznanie. Aby človek získal poznanie, musí sa učiť od niekoho, kto o danej veci niečo vie. A musí mať aj prax. Samotná teória k získaniu skutočného poznania nestačí. Ak človek ovláda teóriu, ale nemá prax, je to len slepá viera. Verí, že teória je pravdivá, no v praxi ju nemá vyskúšanú a teda nevie, či je to naozaj tak. Len tomu verí. A veriť nestačí.

Prax

Ľudia radi filozofujú, ale filozofovaním sa akurát tak zamotajú a poznanie im uniká. Strácajú čas. Môžu sa do konca života dohadovať, či oheň páli, alebo nie ak neboli s ohňom v styku. Ak raz prídu do styku s ohňom, budú mať oveľa lepšiu predstavu, čo oheň je.

Rád rozprávam o svojej osobnej skúsenosti. Ľudia sa často čudujú a neveria. Často moju osobnú skúsenosť považujú za bláznovstvo. Ja im hovorím, že veriť nestačí. Môžu si vyskúšať to, čo ja, a praxou zistiť, či náhodou netáram. Kým nebudú mať osobnú skúsenosť, moje slová nedokážu pochopiť. Môžu im veriť, neveriť, alebo si to v praxi overiť, a získať tak poznanie.

Získanie poznania

Pochopil som, že mentálna špekulácia a filozofovanie nikam nevedie. Ak sa chceme skutočne niečo dozvedieť, musíme nasledovať pokyny autorít, ktoré majú poznanie. A s ich pomocou môžeme získať poznanie. Sami môžeme skúšať a špekulovať koľko chceme, ale jednoduchšie a rozumnejšie je prijať vedenie od skúsenejších.

Ide o to, že mentálna špekulácia nám nemusí ukázať celý obraz o realite, a dokáže nás zviesť na zradné chodníčky. Je každého slobodné rozhodnutie, či mu stačí mať len názor (mentálnu špekuláciu), alebo mať vedomosti. Podľa mojej skúsenosti je oveľa lepšie vedieť ako mať len názor.

Určite máme všetci dôvernú osobnú skúsenosť s mentálnou špekuláciou. Máme toľko názorov na všetko, ale mnohé z nich nezodpovedajú realite. Po uvedomení si tejto skutočnosti je dobré začať sa zaujímať o skutočné poznanie. Toto skutočné poznanie môžeme získať od tých, ktorí to poznanie majú.

Mentálna špekulácia končí v momente, keď sa mentálneho špekulanta spýtate odkiaľ pramení jeho názor. Ak nepodloží svoje domnienky, vtedy by si mal uvedomiť, že je mentálny špekulant a že vlastne o danej veci nič nevie.

Mentálnej špekulácie sa môžeme zbaviť tak, že nebudeme tieto špekulatívne myšlienky považovať za pravdivé, kým si neoveríme ich pravdivosť. A nebudeme ich ani šíriť ďalej, a miasť tak ostatných ľudí. Je lepšie priznať si, že neviem ako sa veci majú, ako nad nimi špekulovať, a ešte aj šíriť tieto špekulácie a miasť tak ostatných. Je dobré vždy si svoje myšlienky overiť predtým, než ich vypustím do sveta.