Aj Vy sa nechávate klamať vlastnou mysľou?

Myseľ

 

Nechávame sa klamať vlastnou mysľou. Pokiaľ sa stotožňujeme s našou mysľou a myšlienkami, ktoré vyprodukuje, máme seriózny problém. Myseľ si často vymýšľa hlúposti a zavádza nás. Odvádza nás od reality a vytvára si rôzne vymyslené koncepty.

Domnienky

Myseľ neustále vytvára nejaké domnienky, a máme tendenciu tieto domnienky považovať za pravdu. Je oveľa jednoduchšie považovať svoju domnienku za pravdu, ako si overiť, či je to naozaj tak. Domnienky sú nebezpečné a nepríjemné hlavne vtedy, keď sa z mysle jedného človeka šíria do mysle ďalšieho – keď ľudia svoje domnienky zdieľajú medzi sebou. To má za následok, že ľudia nežijú v realite, ale v domnienkach, ktoré považujú za skutočnosť. Toto sa deje veľmi často. Veľmi často podľahneme domnienkam, či už svojim, alebo cudzím.

Skúste tieto dva spôsoby ako zneškodniť domnienky:

  1. Jednoducho domnienky ignorovať a neprikladať im žiadnu váhu.
  2. Svoje domnienky si overiť, ak je to možné.

Ak si prestaneme vytvárať domnienky a prestaneme veriť domnienkam ostatných, náš život bude oveľa kvalitnejší, budeme žiť viac v realite, a nenecháme sa manipulovať. Ak už máme nejakú domnienku, mali by sme si ju overiť. Domnienka je čokoľvek, čo si nemôžeme overiť.

Myseľ nám dokáže priniesť rôzne myšlienky a obrazy. Škoda, že väčšina sú len fantasmagória. Myseľ nás často metie a odnáša od reality. Často sa ukájame mentálnou špekuláciou namiesto toho, aby sme zistili aká je skutočnosť.

Mentálna špekulácia

O mentálnej špekulácii píšem často, a aj v nasledujúcom príspevku sa jej budeme opäť podrobnejšie venovať. „Mentálna masturbácia“ je akákoľvek myšlienka, ktorej pravdivosť si nemôžeme overiť.

Odsudzovanie

Myseľ – výmyselník často odsudzuje ostatných – ten je taký, tá je taká… ja som lepší, on je horší. Odsudzovanie pramení z falošného ega, ktoré sa nás snaží presvedčiť, že my sme najlepší a ostatní sú horší. Pritom realita je často iná. Často my sme tí horší, ale kvôli svojmu veľkému egu to nevidíme. Namiesto toho, aby sme si priznali svoje nedostatky, poukazujeme na nedostatky iných a zveličujeme ich, aby sme zakryli svoje nedostatky. To je obranný mechanizmus ega.

Práca s mysľou

Odsudzovanie na základe výzoru, správania, národnosti, majetku, vytváranie a šírenie domnienok, mentálna špekulácia, to je bežná prax. Ale dá sa s tým pracovať. Keď si uvedomíme, že do mysle prichádzajú myšlienky, môžeme ich jednoducho analyzovať a častokrát môžeme zistiť, že sú to úplne zcestné myšlienky. Môžeme tak pracovať so všetkými myšlienkami. Predpoklad k práci s mysľou je nestotožňovanie sa s ňou. Ak sa niekto stotožňuje s mysľou, nedokáže oddeliť myšlienky od svojho pravého JA.

Nie som myseľ

Skúste na sebe pozorovať, čo vaša myseľ dokáže vyprodukovať a nebudete sa stačiť čudovať. Nestotožňujem sa už s veľa myšlienkami (pýcha, povyšovanie sa, domnienky, odsudzovanie, mentálna špekulácia,…). Tieto myšlienky neustále prichádzajú (netuším odkiaľ), ale uvedomujem si, že nie som myseľ. Myseľ je síce súčasť môjho tela, ale nie som to ja. Ja som len pozorovateľ. Myseľ je veľmi ťažké ovládnuť, veď myseľ je nestála, búrlivá, spurná a veľmi silná.

Ako som spomenul, vytvoriť si domnienku je oveľa jednoduchšie, ako obetovať trošku času a porovnať svoju domnienku s realitou.

Že moja myseľ je ako odtrhnutá z reťaze a vymýšľa si rôzne hlúposti? Je veľmi nebezpečné stotožňovať sa so svojou mysľou. Myseľ vytvára predsudky, domnienky a mentálne špekulácie, ktoré sa môžu javiť ako pravdivé, no akonáhle ich konfrontujeme s realitou, môžeme zistiť, že sa jedná o výmysly.

Človek, ktorý sa stotožňuje s mysľou, nie je na tom príliš dobre. Myseľ mu neustále diktuje čo má robiť a čo si má myslieť. Ale človek, ktorý sa prestal stotožňovať s mysľou je na tom oveľa lepšie, pretože dokáže myšlienky posudzovať, filtrovať a dokonca aj zahnať preč. Nenechá sa ovplyvňovať domnienkami, predsudkami a mentálnou špekuláciou.

Každý sa môže postupne prestať stotožňovať s mysľou a myseľ ho už nebude ovládať, nebude mu diktovať čo si má myslieť a čo má robiť. Bude môcť analyzovať myšlienky, a rozhodnúť sa ako s nimi naloží. Prestane sa stotožňovať s falošným egom, ktoré človeka drží v ilúzii, že je najlepší a neomylný.

Ak už máte pokrk výmyslov svojej mysle, vyskúšajte proces k ovládnutiu mysle.

Samotné uvedomenie si tejto skutočnosti Vám dáva obrovskú príležitosť pracovať s myšlienkami, ktoré prichádzajú do Vašej mysle.