Osobný online mentoring

Individuálny prístup podľa vašich potrieb.

Získate svojho osobného mentora, ktorý vás osobne povedie pokiaľ na burze neuspejete a vaša investícia do FTs akadémie sa vám nevráti späť.
Budete mať šancu pracovať s mentorom na individuálnej báze a riešiť priamo vaše obchodné výzvy. Vďaka tomuto osobnému prístupu získate presne tie znalosti a zručnosti, ktoré potrebujete, aby vaše obchodovanie na burze začalo prinášať stabilný a trvalý zisk. S osobným mentoringom od FTs akadémie získate všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste sa stali úspešným obchodníkom na burze.

Sme si vedomí, že každý sme originál. Individuálny prístup vnímame ako nevyhnutnú potrebu pre Vaše rýchle a úspešné adaptovanie sa do reálneho obchodovania na finančných trhoch.