Privátna discord skupina

Srdce FTs akadémie.

Všetko prebieha v tejto uzavretej skupine rovnako zmýšľajúcich ľudí. Právom ju považujeme za srdce FTs akadémie. Tu nikdy nie ste sami.
Pokiaľ nie ste v kontakte s aktuálnou situáciou, tak nedokážete efektívne reagovať na denné zmeny na trhu. To môže znamenať stratu potencionálnych obchodných príležitostí v lepšom prípade a v tom horšom, nevýhodné obchody. Preto FTs akadémia ponúka riešenie vo forme prístupu do uzavretej discord skupiny s každodennou aktívnou komunikáciou o aktuálnych obchodných príležitostiach a s ďalšími užitočnými informáciami pre denný prehlad o trhu. Skupina ponúka priamy prístup k aktuálnym obchodným príležitostiam a diskusiu k nim.