Cítim sa v rovnováhe.

Rovnováha je dôležitá…vo všetkých oblastiach života…

Tieto posledné dva roky boli pre nás všetkých pomerne veľkou výzvou. Zároveň nám však poskytli príležitosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad sebou, nad svojím životom, nad tým, čo je pre nás dôležité a čo nie je a môžeme sa teda toho vzdať, nad bežným chodom vecí ale aj nad zmysluplnosťou nášho konania či bytia vo svete…. Možno viac ako kedykoľvek predtým bolo všetko o rovnováhe….

A čo je to vlastne „rovnováha“… slovo, ktoré je na prvý pohľad jednoduché a zrozumiteľné, ale napriek tomu sa niekedy ťažko prináša do reality.

Pritom pre náš život je to kľúčové…Je dôležité udržiavať rovnováhu…v najrôznejších aspektoch života…

  • rovnováha životosprávy (vyváženosť jedla a pohybu… keď prijímame viac potravy, potrebujeme zákonite viac pohybu, a nie je nutné, dokonca podľa odborníkov ani zdraviu prospešné mať rôzne diéty či extrémnu drinu v posilňovni, aby sme mali telo v poriadku, je skôr potrebné dostať do rovnováhy energetický príjem a výdaj)
  • rovnováha psychickej a fyzickej aktivity (psychicky náročnú prácu je potrebné vyvážiť fyzickou aktivitou, ktorá pomáha nášmu telu budovať silu a odolnosť, chrániť sa napríklad aj pred chorobami, udržuje nás silnými tou najprirodzenejšou cestou, prináša psychickú pohodu, uvoľňuje stres a stimuluje v tele samovoľný systém „regulácie a opráv“)
  • rovnováha myšlienok (či už pozitívnych alebo negatívnych, lebo aj keď je nám príjemnejšie mať iba pozitívne myšlienky, je užitočné mať v živote súčasne prítomné „pozitívne myslenie“ ale zároveň aj to „kritické myslenie“ (čo zákonite neznamená že je negatívne), ktoré častokrát umožňuje vidieť realitu v celej jej podobe, a vnímať skutočnosti tak ako sú a nie tak ako ich chceme mať…to je prospešné rovnako pre prácu ako aj pre naše vzťahy… vidieť veci tak ako sú a žiť v prítomnosti…
  • rovnováha energie (množstvo vynaloženej fyzickej námahy, či už je to na upratovanie, manuálnu prácu alebo nejaký športový výkon by malo byť vyvážené relaxom/užívaním si „ničnerobenia“, ležaním vo vírivke, čítaním, stretnutím s priateľmi alebo akéhokoľvek druhu nefyzického odpočinku)
  • rovnováha snahy mať sa stále lepšie a odriekania si/uskromnenia sa alebo inak „hedónizmu“ a „asketického spôsobu bytia“ (v takomto extrémnejšom pomenovaní to môže znamenať napríklad užívanie si života a možností ktoré máme k dispozícii úplne naplno a bez obmedzení či výčitiek/ napríklad dobré jedlo, perfektné dovolenky, masáže či „rozmaznávajúci servis“… a oproti tomu žitie v nenáročnosti a „obyčajnosti bytia“/jednoduchá doma pripravená strava „do krabičky“, chvíľky tichého bytia bez ľudí okolo, čas s blízkymi na prechádzke okolo domčeka namiesto drahého výletu, čas meditácií, pôsty …teda žiť občas trochu hedónisticky nie preto že sme od toho závislí a inak sme nespokojní, ale iba preto, lebo môžeme….a niekedy žiť skromne a nenáročne, nie preto, že nemáme inú možnosť, ale preto že sme sa tak rozhodli a vieme byť aj tak…)
  • rovnováha emócií ktoré nám umožňujú žiť život naplno (ľudia často hovoria, že emócie im prekážajú, že ich zaťažujú… avšak emócie nám pomáhajú prežívať život naplno, pomáhajú nám pri rozhodovaní, pri rozpoznávaní toho čo je pre nás dobré a čo nie, pomáhajú nám prežívať lásku, smútok, radosť, pocit slobody, vášeň, hravosť, strach …bez emócií by život nebol skutočným životom…na druhej strane, pokiaľ s nimi nevieme narábať a nemáme ich v rovnováhe, môžeme mať problémy vo vzťahoch, v práci… takže „zvládať“ emócie znamená mať schopnosť sebaodstupu či nadhľadu, aby sme si zachovali jasný pohľad a situácia, keď ju zažívame nás neprevalcovala
  • rovnováha v partnerskom vzťahu ( jednou z kľúčových zákonitostí v partnerských vzťahoch je rovnováha prijímania a dávania.. keď dávame, máme pocit vnútorného uspokojenia, keď prijímame máme pocit zaviazania…prijímanie však nie je znakom toho, že od druhých niečo potrebujeme, ukazuje to našu schopnosť otvoriť sa zraniteľnosti a pustiť toho druhého do nášho sveta… no a darca a príjemca sú spokojní iba vtedy, keď obaja dávajú a prijímajú rovnako… to predstavuje základnú výmenu energie a tak dochádza k prehlbovaniu vzťahu)
  • rovnováha práce a voľného času (toto je snáď najčastejšia téma týkajúca sa rovnováhy a popísalo sa o tom už veľa …)
  • rovnováha socializácie a času so sebou samým (hlavne posledné obdobie je týmto poznamenané – ľudia, ktorí prežívajú dlhodobú izoláciu, sa môžu dostať do stavu tzv. psychickej deprivácie, čo môže vážne ovplyvniť ich duševné zdravie a naopak, ak človek nemá chvíľku kľudu pre seba, tak stráca so sebou kontakt a zostáva taký neukotvený, často robí aj veci , ktoré sú od neho žiadané ale nemá chvíľku čas zamyslieť sa či to skutočne chce…takže treba mať možnosť si dopriať aj chvíľku sami pre seba, pokiaľ sme neustále obklopení ľuďmi v práci a naopak, ak sme izolovaní na „home office“ alebo aj inak osamotení bez blízkych ľudí, dopriať si stretnutia s priateľmi…)

A ako sa sami vnútorne rozvíjame, „rastieme“, tak zisťujeme, že „chyba či situácia“, ktorú sme urobili v skoršom živote, bola spôsobená nedostatočnou rovnováhou určitých vecí v danom čase. Či už z našej strany, alebo zo strany niekoho iného…a toto uvedomenie je často pre nás oslobodzujúce…ukazuje nám cestu, ako veci zmeniť alebo ak to nejde, tak zmeniť svoj vlastný smer…poskytuje nám našu vnútornú osobnú slobodu…

A ako teda nastaviť rovnováhu, aby sme boli spokojní a naplnení ?

…rovnováha je pre každého človeka jedinečná…

…tak ako človek sám…

Dôležitosť rôznych elementov života, ktoré majú byť v rovnováhe, je pre rôznych ľudí rôzna, závisí od našich priorít, ambícií, nášho pohodlia, našich hraníc, možností a hlavne od nášho vnútorného nastavenia…

A často je to tak, že to čo dnes považujeme za dokonalú rovnováhu, už zajtra tak vnímať nemusíme…rovnováha je niečo veľmi jemné a dynamické…preto potrebujeme byť prítomní

(teda Tu a Teraz), aby sme si to všimli…..

Toto je proces nášho sebapoznávania a sebaaktualizácie…

Autor článku: Denisa Sofia Kmecová