Facebook stránka HGM Akadémie

Diskusie na webových stránkach HGM Akadémie sa za posledné obdobie rozbehli nad naše očakávania. Vaša spokojnosť nás motivuje neustále zlepšovať funkčnosť a jednoduchosť v prístupe. Preto sme sa rozhodli zverejňovať zaujímavé informácie aj na Facebook stránke HGM Akadémie, ktorú nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/HGM-Akademia-1017485244940811

Tešíme sa na Vaše komentáre!