HGM sms signály – Júl.

 

Neposlali sme ani jeden sms signál

Zo starších obchodov sme uzavreli 2 obchody                                                     +170 pips
a otvorených ostáva 9 obchodov                                                                          -4.290 pips

Výsledok uzavretých obchodov                                                                            +170 pips 
a do ďalšieho mesiaca si prenášame spolu                                                       -4.290 pips

Takže po reštarte HGM sms signálov od 1.4. 2020 máme aktuálny stav:
/pred reštartom: +30.855pips za 50 mesiacov obchodovania/

zhrnutie za 15 mesiacov                                                                                   +5.260 pips
a prenášame si do ďalšieho mesiaca                                                                  -4.290 pips

Ani tento mesiac sme nič nové neotvárali, a čakáme ako sa nám pomaly, ale iste, znižuje strata. Stále platí, že najväčší mínus nám tvoria 4 menové páry s JPY/-3030pips/. Aktuálne už máme priestor aj na nové obchody, tak uvidíme čo trh ponúkne.

MENEJ JE VIAC.