Hľadajte učiteľa podľa jeho činov a nie rečí.

Pamätáte si tento článok?– neskutočne super napísané.

Ale nielen tento článok, ale všetky z roku 2016 týkajúce sa základných princípov
HGM spôsobu obchodovania sú, a budú stále aktuálne.

Už sme spomenuli zopár výsledkov, ale dnes som si robil takú jednoduchú štatistiku, ako je mojím zvykom, a po troch rokoch HGM Akadémie vám predkladám výsledky vášho učiteľa.
Samozrejme, napísať sem môžem všetko a hocičo. Ale zopár ľuďom som to poslal ako dôkaz, a v lete v Bojniciach to môžem aj ukázať. Sem to nebudem kopírovať /iba výnosovú krivku/.

17.2.2016 som dostal 122k EUR – rozdelili sme to na dva účty. Jeden je v AUD a druhý v CHF.
Dnes je tam 640k  v prepočte na EUR spolu.
To je približne 520% za tri roky obchodovania spolu na oboch účtoch.
Priemer ročný je 175%.
To sem dávam hlavne preto, že je to v podstate presne od začiatku HGM Akadémie.
Tieto účty prešli celým vývojom. Či už zlými obdobiami alebo dobrými.
V podstate kopírujú aj celé obdobie od začiatku posielania HGM sms signálov.
Ostatné potom prichádzali postupne, a majú kratšiu históriu.

Stále používam rovnaký spôsob obchodovania, len HGM Akadémiou sme to trocha doladili
indikátormi, aby bol čitateľnejší. Aby sa videlo jasnejšie kedy, kde a čo urobiť.

Platí hlavná myšlienka, že všetko čo ide hore musí ísť raz aj dolu, a naopak.
Jediné, čo musíme zvládnuť, je nepreťažiť účet a byť trpezlivý.
Sme tu na dlhodobo a nie na jednorázové výstrelky.

Uvidíme o päť rokov.