Indikátor – výhoda alebo záhuba?

Dlhšie som už mal myšlienku, či vás zaťažovať aj takouto témou, ale postupne dozrievame a vylepšujeme svoje vedomosti, tak to môžeme skúsiť.

Jedna z otázok tento týždeň bola, že volume sviečky sa zobrazujú rôzne u rôznych brokerov. Dokonca aj pri rovnakom čase. Samozrejme, keď máte brokera s rozdielnym časom zobrazovania sviečok, tak je to jasné. Toto bola aj téma pri oscilátore. U niekoho už bol preťatý smerom dole/hore a u niekoho tesne minul preťatie, takže to vyhodnocoval jeden sell a druhý buy. Veľmi okrajovo som to spomenul na prednáške v Bojniciach, keď som vysvetľoval samotné volume a s tým spojené – ako vznikli volume sviečky. Prečo „market profajlisti“ uprednostňujú Future trh a nie forex trhy. Proste future trh je regulovaný, a vedia presne volume a iné hodnoty na rozdiel od zakresľovania volume indikátora na forex trhoch, teda lepšie povedané zakresľovanie akéhokoľvek indikátora na forex trhoch.
A v tom je pointa. My obchodujeme na forex trhoch/CFD/ a nie na FUTURE trhoch. My sme na neregulovaných a nekontrolovateľných trhoch. Masturbácia o detailoch hodnôt, ktoré máme k dispozícii, je pre mňa zbytočná. Na Google nájdete veľa článkov a pekne porovnané oba trhy , a ako to vlastne celé funguje. Viem, že asi väčšina ani netuší o čom to celé je, ale ani to nepotrebujete vedieť.

Mohol som spraviť výcuc z toho podstatného, ale zase to nemusím preháňať s mojou iniciatívou. Haha. Ujo Google vám pomôže, kto má záujem sa o tom dozvedieť trochu viac. Ide hlavne o to pochopenie ako FX vlastne funguje. Aké hodnoty máme k dispozícii. Ako je to celé vymyslené, a že jednoducho nemáme šancu. Ja osobne to už viem veľmi dávno, a hneď ako som to zistil, presmeroval som pozornosť na zarábanie peňazí a nie hľadanie ideálneho indikátora, alebo jednoducho svätého grálu. Ale toto ste už počuli z mojich úst a čítali v článkoch na FTs blogu milión krát.
Podstatný je výsledok, a až na druhom mieste je to, akým spôsobom ho dosiahnete.
Akýmkoľvek spôsobom dokážete zarobiť peniaze na FX trhoch je super a radujte sa z toho.

Takže, keď sa ma v minulosti niekto pýtal na vzorec indikátora, alebo rôzne iné hlúposti, tak v týchto článkoch je vysvetlenie, že akýkoľvek indikátor je pre nás iba na vylepšenie pravdepodobnosti odhadu. My sme odkázaní pracovať iba s pravdepodobnosťou. Zvyšujeme pravdepodobnosť, že sme správnym smerom. Riešiť správnosť zakresľovania indikátora pri nesprávnych /nepravdivých/ údajoch na neregulovanom trhu je čistá masturbácia a strata času. Je to rozsiahla téma, ktorá by sa dala „rozmasturbovať“ na román. Napríklad je veľa ľudí, čo neuznáva indikátory, ktoré sa prekresľujú, ale my obchodujeme aktuálny stav a nie históriu. Už len zmena parametrov /hodnôt/ indikátora vám ukáže obrovské rozdiely v zakresľovaní. Univerzálne parametre indikátora na 28 menových párov je tiež nereálne, keďže volatilita menových párov je rozdielna. Akýkoľvek indikátor /pomôcka/ niekomu dáva obrovskú výhodu a niekomu prinesie záhubu /prerobenie peňazí/. Potrebujeme ho vedieť používať.
Nikdy nepôjde trh podľa indikátora, lebo najprv musí ísť trh /cena/ a až potom sa môže zakresliť indikátor. My v FTs toto všetko vieme, a našou najväčšou výhodou je práve to, že to vieme. Vieme, že cena sa pohybuje v určitých cykloch /vlnách/ a preto potrebujeme porovnávať TF od MN až po 4H, a kombinovať meny na základe rovnakého porovnávania TF samotných mien /indexov/.
Preto sme si zvolili MM, portfólio a trpezlivosť za piliere našej stratégie.
Nám je jedno kde cena pôjde, skôr či neskôr príde tam kde sme predpokladali.
Toto je naša výhoda.