Kto je zodpovedný?

Vo svojom živote stretnete množstvo ľudí, ktorí vám budú tvrdiť, že práve cesta, ktorú vám ponúkajú je tá pravá. Či už sú to rôzni priatelia, známi, neznámi, cirkvi, sekty – všetci majú 100% „liek“ na vaše neúspechy, trápenia a bolesti.

Ale pravda je taká, že všetko máte vo svojich rukách (hlavách). Stačí ak prevezmete zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje. Toto je hlavný princíp, no netreba si to mýliť s vinou. To, čo sa v našich životoch deje nie je ničia vina. Je to dej, ktorý nazývame osudom. Ale aj ten sa dá ovplyvniť ak uveríme, že všetko, čo sme prežili a ešte prežijeme je určitá skúsenosť, ktorou sme sa rozhodli prejsť. A tu nastupuje známe duchovné pravidlo, ktoré hovorí, že prevzatie zodpovednosti znamená nechcieť zmenu od druhých ale od seba samého. Prijať zodpovednosť znamená, že sa vedome rozhodneme byť zodpovední za vlastné myšlienky a činy a tiež za to, či sa chceme alebo nechceme nechať riadiť vlastnými spomienkami, vzorcami myslenia a blokmi.

Základnou myšlienkou vášho úspechu /a to nie len na burze/ je, že každý z nás by mal prijať absolútnu, teda stopercentnú, zodpovednosť za všetko, čo sa okolo nás deje. Sú to práve naše vlastné myšlienky, ktoré vytvárajú realitu. To, čo sa Vám v živote deje, nie je Vašou chybou, ale je Vašou zodpovednosťou.

V prítomnosti nemôžeme meniť následky „osudu“ z minulosti. Môžeme na ne len reagovať. Nech sa nám v našom živote deje čokoľvek, deje sa to z dvoch dôvodov – buď sme na niečo reagovali (myšlienkou alebo činom), alebo nereagovali a situáciu nechali plynúť (ponechali svojmu osudu).
To znamená – či reagujeme alebo nereagujeme, stále tak vytvárame svoj osud. Všetkým, čo robíme aj nerobíme. Toto je dôležité vedieť – svoj osud priamo určujeme sami – spôsobom, ako na veci a situácie reagujeme alebo nereagujeme v prítomnosti. Ak máte pocit, že vo vašom živote niečo nefunguje, môže to priamym dôsledkom vášho minulého konania alebo nekonania.
Umenie života je pozerať sa na veci tak ako sú – vo svojej prostej podobe, tu a teraz.
Akokoľvek na veci dnes budete reagovať, taký bude váš zajtrajší osud.

Všetky situácie, ktoré sa v našom živote odohrávajú sú v skutočnosti príležitosťami. Aj tá najhoršia možná udalosť (smrť blízkeho človeka, strata rodiny, peňazí alebo zamestnania, choroby aj nepríjemné udalosti) v sebe nesú možný potenciál pre rast a zmenu. No zároveň platí, že je ťažké vo vypätých chvíľach udržať čistú a pozitívnu myseľ. Toto dokáže málokto z nás, a tak na pochmúrnych myšlienkach nie je vôbec nič zlé.

Našou zodpovednosťou je rozhodnúť sa, aký vplyv na nás táto situácia bude mať. Ak ju využijeme ako príležitosť k tomu, aby sme urobili napríklad dlho odkladané zmeny, opustili nefunkčné vzťahy, zmenili zamestnanie atď. Máme moc k tomu sa slobodne rozhodnúť. Sme slobodní ľudia so slobodnou vôľou a taktiež nie je zlým krokom, ak budeme považovať akýkoľvek problém za problém. K tomu sa tiež rozhodneme dobrovoľne.

Sme plne zodpovední za vytváranie „spomienok“, ktoré sa v našej mysli ukladajú a prehrávajú ako problémy. Sme plne zodpovední za rozhodnutia, či tieto spomienky chceme „vyčistiť“. Našou jedinou zodpovednosťou teda je rozhodnúť sa, či chceme tieto bloky z podvedomia odstrániť. Ako? Keď je žiak pripravený učiteľ si ho nájde.

Skúste si tieto nasledujúce hlavné myšlienky premietnuť sami do svojich obchodných plánov a poprípade do svojich konkrétnych obchodov, ktoré realizujete. Stačí si len niektoré slová zmeniť /napr. slovo život za obchod/, vstup do pozície, strata a atď.

Prijať stopercentnú zodpovednosť za svoj život, za všetko, čo sa v ňom odohráva
Náš život je výsledkom našich činov a nášho uvažovania, a to ako minulého, tak aj súčasného. Budúcnosť tvoríme práve v tom okamihu, kedy myslíme. Akákoľvek naša myšlienka sa môže stať skutočnosťou. Ak sa práve tu a teraz v našom živote odohráva niečo čo je bolestivé, nepríjemné, vnímame to ako záťaž alebo problém, potom si vždy za túto situáciu môžeme my sami.
A to hlavné na tom je, že nesieme absolútnu zodpovednosť za to, ako túto situáciu vyriešime, ako s ňou naložíme. Nie je niekedy až tak dôležité vedieť, prečo sa to deje, ale ako s tým naložíme. Často sme chytení v pasci dogiem a myšlienok iných ľudí, než sme my sami. Ak začneme nad danou situáciou uvažovať, potom sme na najlepšej ceste sa od tohto jednania odpútať.

Vložte do všetkého lásku
Vetou „Milujem Ťa“ vkladáme lásku do všetkého okolo nás. Keď sa naučíme mať radi ako to dobré,  /naše zisky / tak to zlé, / naše straty / čo nás stretáva, tak máme napoly vyhraté. Niekedy je to veľmi ťažké, ale keď sa to naučíme, pochopíme, veľmi sa nám uľaví. S láskou sa naučme aj hovoriť „Nie“ v správny čas. Ľuďom, situáciám aj veciam, ktoré už vo svojom živote nechceme.
Keď sa naučíme mať radi svojho nepriateľa, / naše straty / potom už nebude nepriateľom. Keď sa naučíme mať radi svoj život, so všetkým, čo prináša, potom bude razom nielen znesiteľnejším, ale ľahšie doň vpustíme aj nové príležitosti. Pokora pred niečím väčším, než sme my sami, nás uvedie do pokoja, šťastia a lásky.

Zbavme sa dogiem aj nadbytku informácií
Jedná sa o tzv. čistenie spomienok. Zbavte sa nadbytočných spomienok a informácií, ktoré už nepotrebujeme. Skúste sa zbaviť tohto nadmerného informačného nánosu (pre dnešný svet tak typického) a vrátiť sa do svojho vlastného vnútra.
Nepodliehajme všeobecným myšlienkovým prúdom, možné je to, v čo my sami dokážeme uveriť. Váš vnútorný hlas Vás dovedie k tomu, čo je pre Vás vhodné a dôležité.

Je to o načúvaní vnútornému hlasu, hlasu vedenia a inšpirácie. Práve tá nám totiž dokáže napovedať, čo je pre nás dobré a správne. Preto nežite životy ostatných, žite vlastnou inšpiráciou. Všetka moc, aj nemoc /choroba/ vychádza z Vášho vnútra.