Ktorý je ten správny kľúč?

Aktuálne komunikácie s klientmi  Akadémie ma inšpirovali k tomuto krátkemu fejtónu s odpoveďami.

To, čo som počul, som zabudol. To, čo som videl, som si zapamätal. To, čo som urobil, som pochopil.

Prečítal som si znova všetky články na našom FTs blogu, a aj dva sprievodné dokumenty/pdf./ FTs Akadémie a zistil som, že v podstate je tam obsiahnuté úplne všetko, čo potrebujeme vedieť a ovládať k tomu, aby sme sa stali pokojnými obchodníkmi. Ostatné články budú už iba opakovaním tých istých princípov v rôznych podobách.

Toľko kníh, školení a seminárov – prečo sa teda môj život nezmenil? Aj na toto sme už písali odpoveď. Najlepšie sa učíme prostredníctvom priamej skúsenosti. Odborná práca nás naučí tomu, čo nenájdeme v knižkách ani v posluchárňach. Skúsenosť nie je to, čo sa deje, ale to, čo s tým dianím robíme my. Niekomu stačia dve vety motivácie a koná, a chyby, ktoré počas cesty k cieľu urobí sú nášľapné kamene k úspechu, niekto analyzuje, racionalizuje a čaká a nakoniec nič neurobí.

Kde nájdem toho správneho učiteľa?
Keď je žiak pripravený, učiteľa nájde všade.
Buďte opatrní a múdri, a oči majte rovnako dokorán ako srdce. Učitelia si musia dôveru žiakov zaslúžiť, a to je otázka času. Viacej pozornosti venujte učiteľovým činom ako jeho slovám. A všímajte si, či jeho študenti dosahujú také výsledky a žijú takým životom, k akému by ste radi dospeli aj vy. Ak nie, poobzerajte sa inde.

Bezprostredná skúsenosť ostáva tým najmocnejším učiteľom, ale knižka, školenia a semináre nám poskytujú mapu územia po ktorej sa budeme pohybovať. Potrvá asi zopár rokov, kým do života začleníme zásady a cvičenia, ktoré sme sa naučili z kníh a školení. Naučil som sa, že môžeme robiť čokoľvek, ale nemôžeme robiť všetko – prinajmenšom nie naraz. Takže sa skúste pozrieť na svoje priority z pohľadu toho, že nie je až také dôležité, aké aktivity vykonávate, ale kedy ich vykonávate. Všetko záleží na správnom načasovaní. Všetko má svoj čas.  Naša vnímavosť a záujmy sa postupom času menia, pretože život nás učí a pokoruje. Každý z nás putuje divočinou skúseností, aby mohol zmúdrieť životom. Všetko s čím sa stretávame nám svojím spôsobom slúži. Uspejeme na základe zlyhania. Učíme sa z chýb. Pokiaľ sa z chyby poučíme, mení sa na úspech.

Keď sa rôznia aj názory odborníkov, komu môžem veriť? Dávate si často túto otázku?

Každý z nás má svojho vnútorného radcu. Správny učiteľ /kouč/ sa zameriava práve na rozvoj vnútorného radcu žiaka. Inštinkt a intuícia ti prepožičajú vedenie oveľa skôr, ako tvoja hlava porozumie. A práve toto je hlavná myšlienka a podstata FTs Akadémie. Dať vám kľúč, a vy si už sami musíte nájsť tie správne dvere a otvoriť ich. Ty si riešením problémov tvojho života.