MENEJ JE VIAC.

 

Si schopný prijať predstavu, že keď budeš obchodovať inak alebo menej, budeš úspešnejší? Možno nemusíš veľa obchodovať – ale obchodovať  efektívnejšie. Koľko hodín reálne obchoduješ? Koľko hodín z tvojho obchodovania je trápenie? Koľkokrát bolo tvoje obchodovanie opakovaním chýb?

Po každom obchodovaní by si mal cítiť radosť a reálne vidieť zlepšenie. Sú tvoje výsledky adekvátne množstvu hodín strávených pred monitorom?

To nechám na posúdenie tebe. Veď predsa čím viac obchoduješ, tým by si mal mať lepšie výsledky, či?

Čo spôsobí to, že sa zhoršíš? Žeby hlava?

Príliš veľká vážnosť, očakávania a dôležitosť.

Nemusíš sa snažiť koncentrovať hodiny na grafy. Plytváš svojou batériou. Pokojne nechaj svoju myseľ odbehnúť. Čím menej jej budeš brániť, tým bude pokojnejšia. Nebojuj sám so sebou. Je to prirodzený stav mysle prenášať pozornosť. Odbehne a vráti sa.

Čím menší TF – tým viac chýb. Ak si uvedomíš túto priamu úmeru, môžeš skúsiť urobiť zmenu.

Vyskúšaj 4H a vyššie TF, či sa nezmenia tvoje výsledky.

Menej je viac – ver mi.