Najdôležitejšie je poznať sám seba.

Nádherné daždivé ráno mi pripravilo ideálne podmienky na napísanie článku po dlhšom čase. Táto téma je už nám FTs-ákom známa, ale i napriek tomu a ako sa hovorí – opakovanie je matka múdrosti.
O svojich priateľoch, kolegoch ale aj susedoch toho vieme narozprávať až-až. Vieme pomenovať ich charakter, správanie, dokonca často poznáme ich hodnoty a priority. Ale keby sme mali toto všetko povedať o sebe, mohol by to byť problém. A pritom pre každého z nás je najdôležitejšie, aby poznal sám seba, pripustil si, čo je preňho dôležité, aké má potreby, počúval svoje telo a pocity.

Až poznanie a viera v samých seba nám otvorí cesty k lepším životom.

Každý deň dostávame veľa indícií, ako určiť, kto vlastne sme. No možno práve to, že ich je tak veľa, nás často necháva v neistote. /Ste to, čo jete. V zdravom tele zdravý duch. Myslím teda som, atď/
Na otázku, čo je najhoršia vec na svete väčšina ľudí odpovie – zlé zdravie, málo času, málo peňazí, zlé vzťahy, zlý systém, vojny, a pod.
Podľa FTs je najhoršia vec tá, že ľudia nevedia, kto sú /a to nie len z pohľadu samotného obchodovania/. Na mnoho vecí vieme nájsť odpoveď rýchlo. No keď ideme hlbšie do náročnejších otázok, nevieme tak rýchlo a jasne prísť na odpoveď. Možno je to tým, že tie najdôležitejšie odpovede sú ukryté veľmi hlboko vo vnútri každého z nás. Možno je to tým, že sme si nad týmito odpoveďami vybudovali veľa vrstiev toho „pravého a reálneho“ sveta v ktorom žijeme denno – denne. Vybudovali sme komplexný a dômyselný systém, ktorý nám na každú situáciu vytiahne z priliehajúceho šuplíka správnu odpoveď. Tento systém voláme realita. Aby som mal život, aký mi hovoria, že by som mal chcieť, potrebujem toto, tamto, hento. Jasný vzorec, podľa ktorého sa riadi veľmi veľa ľudí na tejto planéte. Predsa len, matematika je kráľovná vied a ak sa ľavá strana rovná pravej, nemôže to nefungovať. Či? Ale prečo, keď žijeme podľa tejto jasnej rovnice, je väčšina tvárí FX obchodníkov zachmúrená? My v FTs si myslíme, že dôvod by mohol byť v tom, že matematický vzorec, ktorý nám dnes beží v našich softvéroch, nemusí byť v ideálnej harmónií so vzorcom nášho vnútorného systému. Preto nám naše telo dáva signály, že nie je spokojné. Preto sú hádky, konflikty, nedorozumenia a hlavne choroby.

Snahou FTs Akadémie je, aby sa každý z vás dostal čo najbližšie ku konkrétnej odpovedi, keď sa ho niekto opýta kto vlastne je? Túto odpoveď však musí hľadať a nakoniec nájsť každý sám.

Vlastnými myšlienkami si vytvárame svoju realitu.