Náročná vlastnosť na dodržiavanie.

Toto platí všeobecne v úplne každej oblasti nášho života.
Samozrejme v tradingu je to super vlastnosť, ktorá vám ušetrí veľa stresu.

Dopamín, chemická látka s veľkým významom v našom tele.
Čím viac očakávame, tým viac vzrastie hladina dopamínu v našom tele.
Každé vysoko návykové správanie sa spája so zvýšenou hladinou dopamínu. /užívanie drog, jedenie nezdravej stravy automaty – gambling, klikanie na FX burze /haha/.
To isté platí aj pre naše základné zvyky /návyky/ ako jedenie, pitie, sex, spoločenská interakcia. Čo sa týka návykov, podstatou je nasledovné: dopamín sa uvoľňuje nielen vtedy, keď zažívate pôžitok, ale aj vtedy, keď ho očakávate.
Patologický gambleri zažívajú prudký nárast dopamínu tesne predtým ako si stavia, nie potom, ako vyhrajú. Závislí od drogy pocítia nával dopamínu, keď prášok vidia, nie ako ho šnupnú. HGM-ák tesne pred kliknutím na buy alebo sell.
Vždy keď predpokladáme, že daná príležitosť vám prinesie odmenu, vaša hladina dopamínu sa v očakávaní zvýši. A vždy keď sa hladina dopamínu zvýši, zvýši sa aj motivácia konať. Práve očakávanie odmeny – nie jeho naplnenie – nás povzbudzuje k činnosti.
Túžba poháňa správanie. Každá činnosť sa vykonáva kvôli očakávaniu, ktoré prichádza pred ňou.

Riešenie?
Zatraktívnime návyk pomocou nabaľovania pokušenia.
Keď spravíte čo potrebujete, znamená to, že môžete urobiť niečo, čo chcete.
Konkrétne pre HGM-áka: Pred tým, ako si kliknem skontrolujem, či mi všetko na vstup do obchodu /ktorý mám napísaný/ sedí podľa obchodného plánu . JEDNODUCHÉ!!!  či?

Stačí spojiť činnosť, ktorú chceme robiť /kliknúť si/ s činnosťou, ktorú potrebujeme robiť /kontrola plánu/.  NÁVYK je to, čo potrebujeme.