Pokojný obchodník – osobné.

Vždy, keď urobíte radikálne, dôležité rozhodnutie, snažíte sa hľadať pre seba ten najvýhodnejší dôvod, prečo ste to urobili. Je to výhovorka pred okolím. Čo povedia ostatní – zlyhal som – a podobné nezmyselné myšlienky vám prúdia v hlave. Toto všetko som už zažil dávnejšie v mojej kariére FX obchodníka. Dôkaz je vo videu o mne na HGM stránke v kontaktoch, tam o tom jasne hovorím. Presne z takejto skúsenosti, ktorá sa aktuálne deje/diala/ na našich účtoch , nie na trhu, vznikla HGM Akadémia zameraná na mentálnu prípravu FX obchodníka. Vždy všetko ide ako má, a chyba je iba v nás. A keď dokážete včas identifikovať chybu a prijať za ňu osobnú vlastnú zodpovednosť, rozhodnutia sa potom robia veľmi ľahko. Veľmi veľa krát som písal o tom, že princípy HGM spôsobu obchodovania popísané na blogu HGM Akadémie sú neskutočne užitočné, a popri vylepšovaní mojich obchodníckych vlastností som si veľmi skvalitnil aj svoj osobný život. Len ich treba aj dodržiavať. Aktuálnu situáciu na našich účtoch som vnímal už od novembra minulého roka a pravidelne som na ňu upozorňoval vo videách. Osobne sme chyby už vtedy identifikovali a vyhodnotili, Aleš je tomu dôkazom – s ním som to viac krát rozoberal už vtedy. Za posledné roky sa nám mimoriadne darilo a ego mierne prevýšilo pokoru. V HGM spôsobe obchodovania ego znamená nedodržanie MM a portfólia. Keďže nám vychádzalo skoro stále všetko, podľahol som viackrát pokušeniu ega a portfólio porušoval. Veľmi veľakrát to vyšlo, lebo MM bolo ok, ale ego stále nedalo pokoj /chamtivosť/, a prišlo do toho aj zlato. Som nesmierne hrdý na seba, že som všetko toto dávno vedel a uvedomoval som si to už od novembra, ale potom, na prelome rokov, prišiel ešte jeden úder – vírus z Číny. Definitívne prepuknutie u nás v Európe a pondelkové výstrely na FX menách boli jasným signálom o vyčistení. Takže sa len vrátim k nášmu jednoduchému princípu. Venujme sa tomu, čo dokážeme ovplyvniť. MM, portfólio, množstvo akým vstúpime na trh, kedy a kde nastúpime a vystúpime. Nič ostatné nie je v našej moci. A tak ako stále hovorím, pri dodržiavaní HGM princípov máme svätý grál. HGM spôsob obchodovania ako celok je svätý grál. Tým som chcel len povedať, že ak máte MM a portfólio na poriadku podľa HGM, nemáte dôvod na stres a paniku. Samozrejme dokážeme aktuálne vyhodnotiť aj sentiment na trhu, a podľa toho sa prispôsobiť aj na účtoch, ktoré sú v súlade s HGM princípmi.

K aktuálnej situácii na trhu krátky komentár a osobný názor.
Máme obrovský náskok pred bežným obyvateľstvom, myslím na našu finančnú gramotnosť a informovanosť. Aktuálna situácia vo svete nás upozorňuje, že je treba mať na pamäti, že cieľom nie je čo najpresnejšie predpovedať budúcnosť, ale ju čo najlepšie prežiť!!!

My obchodujeme pre život, my nežijeme pre obchodovanie!!!

Ešte stále je čas na prípravu na následky aktuálnej situácie/COVID-19 pandémie/. Mnohí ľudia stále podceňujú už dnes zrejmé dopady. Pravdepodobnosť a ekonomické vzťahy nie sú intuitívne. Väčšina ľudí začne panikáriť, až keď sa začnú míňať nemocničné kapacity v ich regióne. Firmy sa začnú chystať, až keď zaznamenajú prepad objednávok. Investori panikáriť, keď sa zverejnia zlé, oficiálne ekonomické čísla. Recesia 2020 je pravdepodobná, riziko krízy stúpa. Je ľahšie, lacnejšie a bezpečnejšie pripraviť sa predtým, než to budú skúšať všetci. Než nás k zmene donúti prostredie.

Čo sa týka samotného fyzického obchodovania, je to veľmi jednoduché. Všetko čo ide hore musí ísť raz aj dolu, a naopak. K tomu si treba prispôsobiť MM a portfólio. Obchodovať sa bude stále. Bude to možno trochu lietať, ale to nám vyhovuje.

MENEJ JE VIAC.