Sebareflexia 2018.

Ďalší obchodný rok je za nami a tak si ho môžeme v krátkosti zhrnúť. Porovnať čo sme urobili dobre, a čo zle. Vyhodnotiť, či sa nám podarilo vylepšiť a doladiť obchodné plány a či sme sa dokázali priblížiť k ideálnemu obchodnému systému, ktorý vyhovuje našej povahe.
Predchádzajúce HGM sebareflexie si môžete prečítať tu 2017tu 2016.

Tento rok v HGM môžeme vyhodnotiť ako mimoriadne vydarený po všetkých stránkach. Nemyslím iba na samotné výsledky, ktoré sú samozrejme tiež dôležité, ale osobne vnímam veľký posun v samotnom vyladení HGM spôsobu obchodovania. To je dôležitejšie ako výsledky, lebo to nám dáva pohodu a pokoj do budúcnosti. Vedomosti a skúsenosti nám už nikto nikdy nemôže zobrať. Ostanú navždy v našich hlavách.
Presne ako sme písali v minuloročnej sebareflexii, stále bojujeme so skorými výstupmi z obchodov, ale aj niekedy so zbytočne skorými nástupmi do obchodov.
Ale pre našu obhajobu pripomínam, že sme túto tému nezanedbávali a venovali sme sa jej často. Výsledkom síce nie je jednoznačná odpoveď kedy sa dá dlhšie podržať a kedy radšej vystúpiť z obchodu, ale práve našim doladením HGM obchodného systému sme sa v poslednom štvrťroku výrazne priblížili k správnejším rozhodnutiam, kedy podržať obchod a kedy vystúpiť. Nebudem opisovať presné dôvody, ale máme v tom jasno, a to je dôležité. Výrazne sa to podpísalo aj na výsledkoch v poslednom období.
Môžeme jednoznačne skonštatovať, že sa nám podarilo naplniť naše ciele z predchádzajúcej sebareflexie. Naozaj sa nám podarilo veľmi pekne a efektívne vyladiť HGM spôsob obchodovania, a prispôsobiť ho našej povahe a možnostiam. Stali sme sa trpezlivejšími a sebavedomejšími obchodníkmi s dôrazom na pokoru.
Pre mňa osobne je veľmi potešujúce, že už väčšina z vás nehľadá vyladenie svojho systému v technike /indikátory/, ale niekde úplne inde. /MM, portfólio a psychika/. To je znak toho, že HGM napĺňa svoje poslanie a stávate sa konzistentne, a hlavne, bez stresovo zarábajúci pokojní obchodníci.
V nasledujúcom období sa môžeme sústrediť už iba na také drobné detaily ako sú obchody v smere pozitívnych swapov, a podobné drobnosti. Síce ešte stále máme rezervy v trpezlivosti, ale sme ich výrazne minimalizovali. Našou výzvou /veľmi príjemnou/ bude aj úloha ako si ochrániť zarobené peniaze, a optimalizovať a diverzifikovať zisky.
Žiadna iná možnosť ako úspech neexistuje.