Sebareflexia 2019.

Keď som si prečítal minuloročnú sebareflexiu, povedal som si, že tohtoročná bude asi veľmi krátka. Niekedy netreba zbytočne veľa písať/hovoriť/- menej je viac. Nakoniec je najdlhšia. Netreba špekulovať a zbytočne komplikovať veci. Keď nám niečo funguje a dokonca funguje s tým, že nám to vyhovuje a je prispôsobené našim prioritám, potom nie je dôvod to meniť. HGM spôsob obchodovania je dosť variabilný na to, aby dokázal akceptovať aj vaše individuálne priority. Aktuálne je prispôsobený rôznym ľudským povahám /mysleniam/, len jedinou požiadavkou samotného HGM systému je dodržiavať MM, portfólio a byť trpezlivý. Najprv som ho považoval skôr za taký investičný spôsob obchodovania /teda dlhšie držanie pozícii/, ale aj tento pohľad je skôr individuálny, a záleží na preferenciách samotného obchodníka.
Vychádzajúc z minuloročných sebareflexii /2018, 2017, 2016/ môžeme skonštatovať, že sa nám iba potvrdilo všetko to, čo sme si mysleli a zadali ako úlohy na tento rok. Tak ako sme písali, zamerali sme sa aj na diverzifikáciu a optimalizáciu svojich ziskov, ktorú stále ešte vylepšujeme a dolaďujeme. Asi najväčšou výzvou pre nasledujúce roky bude už iba dodržiavanie určeného spôsobu obchodovania, a byť trpezlivý hlavne pri vyčkávaní na správnejšie vstupy, keďže pracujeme na vyšších TF. Túto otázku máme v podstate tiež jasne definovanú v časti agresívny a konzervatívny HGM-ák. Naozaj môžeme konštatovať, že sme sa veľmi priblížili k dokonalosti byť dlhodobo úspešný, pokojný obchodník.
V aktuálnom roku sme často spomínali pojmy ako máme jasno v smerovaní, sebavedomie a pokora, agresívny a konzervatívny, porovnávaj a kombinuj, menej je viac. Posledné mesiace mám pocit, že som dokázal vylepšiť a zjednodušiť aj samotné moje vysvetľovanie. Ako dôkaz sú naše pravidelné pondelkové videá. Dokázali sme aj ku koncu tohto roka ešte viac zjednodušiť pre začínajúcich HGM-ákov samotný spôsob obchodovania. Dôkazom je aj spustený experiment od augusta tohto roka /2019/, kde som začal učiť svojho 15ročného syna s nulovými znalosťami nielen z techniky, ale celkovo znalostí z prostredia burzy. Ide presne o uplatnenie tvrdenia z pred pár rokov, že HGM spôsob obchodovania dokážem naučiť kohokoľvek /kto chce/, tak aby bol dlhodobo ziskový. V priebehu budúceho roka dostane ostrý live účet, zatiaľ je na deme v priemere 10% mesačne pri minimálnom DD. Zvážim /ešte uvidím/ či ho napojím na My fxbook, aby bolo možné moje tvrdenia transparentne sledovať, alebo ich len tak priebežne zverejním v našej HGM platenej sekcii. Napriek všetkému si nemyslím, že je potrebné niečo dokazovať, keďže vy všetci HGM-áci ste dôkazom úspešnosti HGM spôsobu obchodovania. HGM-ák v podstate nerieši stratu, ale riešime iba výšku zisku, a tá sa odvíja od našej mentálnej pripravenosti. Táto téma je pre mňa osobne najmilšia. „Poznaj sám seba“ je to, s čím v HGM Akadémii začíname. Sebarozvoj, tokzas, uplatňovanie HGM princípov v praxi je to, na čo najviac kladieme u nás dôraz. Samozrejme výsledok /kladný/ je to, čo každého zaujíma najviac, ale ak nepoznáš sám seba, tak si nevieš určiť priority ani ciele, a tým pádom ani spôsob obchodovania aký ti bude vyhovovať. Internetový svet ponúka obrovské množstvo spôsobov obchodovania, ale ty dokážeš zmeniť iba sám seba, a preto by si sa mal zamerať v prvom rade na seba, riadne sa spoznať a až potom hľadať spôsob obchodovania, ktorý bude vyhovovať čo najviac tvojej povahe. Inak ti určite nebude fungovať.

Toto je v poradí štvrtá sebareflexia /2018, 2017, 2016/ a najpozitívnejšie poznanie pre mňa je to, že v podstate sa stále točíme okolo jedného spôsobu obchodovania /myslenia/. Iba vylaďujeme, zdokonaľujeme a hlavne zjednodušujeme jeden spôsob. Nepreskakujeme a nehľadáme stále nové a nové systémy. Máme jasno v tom, čo robíme a čo chceme.