Sebareflexia 2020.

Osobne som mimoriadne nadšený z týchto mojich sebareflexií, ktoré sú naozaj veľmi prospešná vec. Je dobrá hlavne vtedy, keď si z nej zoberiem ponaučenie a dokážem to aplikovať v reálnom každodennom živote. Inak nemá význam. Aj moja minuloročná je výborne napísaná, a dnes mi z nej vychádza jedno dôležité ponaučenie. Musím si svoje sebareflexie čítať častejšie/napr. vždy prvý deň v mesiaci/. Pripomínať si tie najdôležitejšie pravidlá môjho spôsobu obchodovania. Alebo mať svoj kontrolný list a prejsť si ho pred každým jedným vstupom do obchodu. Stále a neustále mi vychádza jedine jedna vec. NETRPEZLIVOSŤ. V tohtoročnej sebareflexii sa zameriam na vytvorenie svojho kontrolného listu, ktorý budem „odfajkávať“ pri každom jednom vstupe do obchodu. Musí byť čo najjednoduchší, s minimálnym množstvom podmienok na vstup. Ide len o spísanie toho čo viem a mal by som to automaticky používať, ale stále ešte prevládnu momentálne emócie pred vstupom ako samotné stavy na grafoch.
Staré známe: obchoduj to čo vidíš a nie to čo si myslíš. Keďže nepoužívam SL, nemôžem porušovať tento citát. Takže som sa rozhodol spísať si to, mať to pred sebou a „odfajkať“ si to pred každým vstupom do obchodu. Môj kontrolný list je jednoduchý, a zameral som sa na porovnanie troch TF, tým, že vyšší TF má prednosť a na treťom nižšom nastupujem v smere tých vyšších. Tento kontrolný list by ma mal prinútiť to naozaj dodržiavať. V spolupráci s trpezlivosťou by sa to mohlo dariť dodržiavať. Budem používať dva varianty/W,1D,4H/ a /1D,4H,1H/. Nie je to nič svetoborné a mimoriadny nový výmysel. U mňa skôr ide o ten samotný papier pred sebou, ktorý by ma mal prinútiť to aj dodržiavať. Po prečítaní si minuloročnej sebareflexie a skúseností z posledného roku mi vychádza iba jedno jediné, že som nemal ten kontrolný papier, ktorý by ma to ešte viac prinútil dodržiavať. Tým dokážem eliminovať aj netrpezlivosť. Ďalším mojím uvedomením je, že skúsim ešte menej času tráviť pred pc a grafmi. Toto je tiež pre mňa osobne dosť veľká výzva, hlavne v zimných mesiacoch. Menej je viac. Prísnejším /prísnym/ dodržiavaním stanovených pravidiel vstupu do obchodu v podstate vyriešim netrpezlivosť. Môžem byť akokoľvek netrpezlivý, keď mi moje pravidlá nedovolia vstup, tak ho tam proste nedám.

Nestačí to vedieť a hovoriť, že to viem a mám v tom jasno, ale musím to aj dodržiavať. Po spätnom vyhodnotení tohto roka a všetkých dostupných pravidiel ktoré používam na vstupy a výstupy som zhodnotil, že si to musím spísať a fyzicky začať dodržiavať.

Takže záver tohtoročnej sebareflexie a poučenie do ďalšieho obdobia nie je netrpezlivosť, ale prísnejšie dodržiavanie jasne stanovenej obchodnej stratégie. Viem aj to, že ich mám viac./stratégií/ Všeobecne platí ku každej, že vyšší TF má prednosť, a porovnávam minimálne tri TF. Pri analýze obchodov, ktoré mám dlhodobo v mínuse sa vždy ukázalo, že jediné čo nebolo dodržané pri vstupe do obchodu, bol nedodržaný postup vyšší TF má prednosť. Totálne zjednodušenie výstupu z tohtoročnej sebareflexie je:
Môj prvý pohľad na graf začína na 1W TF.

Len pripomínam, ide o moju sebareflexiu /ktorú v podstate považujem za svoj obchodný plán/, a možno vy s tým nemáte problém. Jasne dodržujete svoj vami vytvorený a vyladený obchodný plán. Vieme veľmi dobre, že taký koncový výstup pri ukončení HGM Akadémie je mnou od vás požadovaný obchodný plán, ktorý ste si vytvorili. Ale aj veľmi dobre vieme, koľkí mi ho poslali. To, že si ho budete vylaďovať priebežne pribúdajúcimi skúsenosťami je prirodzené a správne. Ale osobne ho potrebujem mať aj napísaný.

Tým, že som túto sebareflexiu písal niekoľko dní, medzitým mi hlavou prebiehalo veľa myšlienok a uvedomení. Po dopísaní tejto sebareflexie som si uvedomil ešte jednu dôležitú vec, ktorá nás určite posunie ďalej. Spísal som tú myšlienku, vysvetlenie a rozhodnutie v nasledujúcom článku.