Sila našej myšlienky a úroveň vedomia.

 

 

Človek dokáže chápať veci len po úroveň svojho vedomia.

Podľa kvantovej fyziky nesie všetko hmotné aj nehmotné určitú vibráciu, určitú frekvenciu. Všetko v hmotnom svete je zložené z molekúl. Molekuly sú zložené z atómov. Atómy sú zložené z protónov, neutrónov a elektrónov. Protóny sú zložené z Kvarkov. A Kvarky obsahujú struny.

Práve tieto struny vibrujú na určitej frekvencii.  Vo svojej podstate sa všetko skladá z vibrujúcich strún. Aj my.

Všetko, čo môžeme vidieť, počuť, chytiť, ochutnať a ovoňať, vibruje na určitej frekvencii. Náš mozog tieto vibrácie prekladá a vidíme tieto vibrácie ako stoličku, strom, alebo inú osobu. Vidíme ich ako fyzickú hmotu.  Nehmotné veci sú takisto energia. Napríklad vzduch, svetlo, zvuk a dokonca aj naše myšlienky.

Myšlienka je energia, ktorá nesie určitú vibráciu. Myšlienky sa následne pretvárajú na emócie. Ak nám myšlienka vyvolá pozitívny pocit, táto myšlienka vibruje na vyššej frekvencii. Ak nám myšlienka vyvolá negatívny pocit, táto myšlienka vibruje na nižšej frekvencii. „Nenávidím ťa” má oveľa nižšiu frekvenciu ako „Milujem ťa”.

Na základe našich myšlienok si vytvárame našu realitu. Naše myšlienky tvoria našu realitu. Ak máme väčšinu myšlienok pozitívnych, vibrujeme na vyššej frekvencii a vytvárame si pozitívnu realitu. Pozitívne naladený človek vibruje na vyššej frekvencii, a vidí svet úplne inak ako negatívny človek, ktorý vibruje na nižšej frekvencii. Ak si myslíme, že svet je hrozné miesto, ak trávime veľa času pozeraním a čítaním negatívnych správ, ak trávime hodiny hovorením o tom aký je svet otrasný, tak priťahujeme viac a viac negatívnych správ a negativity do svojho života. Ak aj stretneme pozitívneho človeka, ktorý si myslí, že svet je nádherné miesto, tento človek bude pre nás otravný a nebudeme mu rozumieť, pretože on žije v inej realite ako my.

Prirodzený stav človeka je pozitívna energia a vyššia frekvencia. Prirodzený stav človeka je cítiť sa dobre. Všetku nepohodu si ľudia vytvárajú myšlienkami. Ak je človek v stave „tu a teraz“ je bez myšlienok, zvyšuje svoju frekvenciu, a navracia sa do svojho prirodzeného stavu. Každá myšlienka nás od tohto prirodzeného stavu odďaľuje. Ak budeme myslieť negatívne, nebudeme sa cítiť dobre. Budeme rapídne znižovať svoju frekvenciu. Pozitívne myšlienky majú vyššiu frekvenciu, a tým pádom sa s pozitívnymi myšlienkami približujeme k prirodzenému stavu bytia.

Zákon príťažlivosti hovorí, že veci vibrujúce na rovnakej alebo veľmi podobnej frekvencii sa navzájom priťahujú. Pozitívne myšlienky s vyššou frekvenciou priťahujú vysokofrekvenčné veci, ľudí a udalosti. Priťahujú lásku, šťastie, pohodu, hojnosť, priťahujú do nášho života pozitívnych ľudí a udalosti. Ak myslíme pozitívne a cítime sa pozitívne, priťahujeme do nášho života viac pozitívnych vecí. Negatívne myšlienky s nižšou frekvenciou priťahujú nízkofrekvenčné veci, ľudí a udalosti.

Predstavte si ľudskú myseľ ako vysielač. Tento vysielač vysiela určitú frekvenciu. Frekvenciu určujú myšlienky. Veci, udalosti a iní ľudia s podobnou frekvenciou sa dokážu na túto frekvenciu naladiť a spojiť sa s vysielačom. Ľudia, veci a udalosti s nízkou frekvenciou sa nedokážu naladiť na vysielač, ktorý vysiela vysoké frekvencie. Na vysielač sa dokážu pripojiť len ľudia, veci a udalosti s podobnou frekvenciou akú má vysielač. Teda, ak budeme vysielať vysokú frekvenciu, dokážu sa na nás naladiť ľudia, veci a udalosti s vysokou frekvenciou. S vysokou frekvenciou si do života priťahujeme lásku, šťastie, hojnosť, nádherných vysoko-vibračných ľudí a udalosti. Ak budeme vysielať nízku frekvenciu, pritiahneme si nízkofrekvenčných ľudí, veci a udalosti – protivných ľudí, nahnevaných ľudí, nehody, konflikty, choroby a podobne.

Silu myšlienky môžeme vidieť aj v praxi. Všímajte si čo hovoria vaši priatelia, rodina, kolegovia v práci a podobne.

Možno nájdete niekoho, kto sa neustále sťažuje, že má málo peňazí. Tým, že sa takto sťažuje, že má nedostatok, tak si ten nedostatok priťahuje. Nech robí čokoľvek, vždy bude mať nedostatok kým nezmení svoje myslenie.

Poznáte niekoho, kto sa neustále sťažuje na svoj vzťah a na svojho partnera? A sťažoval sa aj na minulého aj na predminulého partnera? To nie je náhoda. To je sila myšlienky v praxi.

Určite poznáte aj ľudí, ktorí zveličujú svoj chorobný stav, alebo si prisudzujú nejakú chorobu. Alebo ľudí, ktorí sa neustále boja, že budú chorí. A čuduj sa svetu, naozaj si tie choroby privolajú. Naozaj ochorejú.

Tiež už sa vám určite stalo, že ste na niekoho mysleli a o chvíľu na to ste ho stretli.

Nielen myšlienky, ale aj slová majú moc. Myšlienky sú v podstate tiché slová. Tým, že vyslovíte myšlienku nahlas, dávate jej ešte väčšiu silu. Podvedomie nepozná zápor. Preto by sme si mali dávať pozor aj na to, čo hovoríme.

A tiež sa vám už určite stalo aj to, že ste po niečom veľmi túžili a nakoniec ste to dostali. Či už ako darček, alebo inou cestou. Myšlienkami si do života dokážete pritiahnuť aj príležitosti na získanie toho, po čom túžite. Ale na druhej strane si môžete pritiahnuť aj to, čo nechcete. Ak budete zameriavať svoju pozornosť na to, čo nechcete, vaše podvedomie si to preloží akože to chcete, pretože podvedomie nepozná zápor. Preto je dobré zameriavať pozornosť na to, čo chcete a nie na to, čo nechcete.

Takže pozor na to, na čo myslíte a čomu dávate pozornosť. Určite si chcete do života pritiahnuť len pekné veci. Tak si všímajte krásy života, krásu prírody, tešte sa keď svieti slnko, mesiac, vychutnávajte si skvelé jedlo, jednoducho tešte sa z maličkostí. Keď budete väčšinu času v pohode, aj váš život bude v pohode. Občas možno natrafíte na nejaké prekážky, ale nenechajte sa odradiť. Prekážky sú tu na to, aby sme sa vďaka nim učili. Prekážky prekonáte, a môžete žiť opäť život plný radosti a pozitivity.

Tak dotoho. Všímajte si na čo zameriavate pozornosť, a keď sa prichytíte, že zameriavate pozornosť na niečo nepekné, obráťte svoju pozornosť na niečo pekné a skúste počas dňa myslieť len na pekné veci. Myslite na to, čo chcete, nie na to, čo nechcete. Aj svoje činy zameriavate na to, čo chcete. Takisto zameriavajte svoje myšlienky. Buďte vysielač, ktorý vysiela pozitívnu frekvenciu, aby sa na vás mohli naladiť pozitívne veci, ľudia a udalosti. Uvidíte ako sa váš život preklopí do pozitivity. Za skúšku to stojí, či?

Keďže všetko vo vesmíre sa skladá z vibrácií, aj vedomie je vibrácia, vibrujúca energia. Čo bytosť, to iná úroveň vedomia, iná frekvencia vibrácie. To platí aj pre ľudí. Vibrácia určuje úroveň vedomia.

Albert Einstein povedal: Všetko na svete je vibrácia.

Ak sa chceme niečo naučiť, mali by sme sa učiť od tých, ktorí niečo vedia. Mali by sme ich počúvať a snažiť sa ich pochopiť.

Ľudia na podobnej frekvencii majú podobné vlastnosti a podobné vnímanie reality. Ak si s niekým dobre rozumiete, ste na podobnej frekvencii. Ľudia s odlišnou frekvenciou si príliš nerozumejú. Čím viac sa líši ich frekvencia, tým väčší rozdiel je v ich vnímaní reality a tým viac si nerozumejú.

Ľudia si často nerozumejú len preto, lebo obhajujú nejakú úroveň vedomia.

Keď sa stretnú dvaja ľudia na extrémne rozličných vibračných úrovniach, nedokážu si porozumieť. V ich komunikácii je akýsi šum. Vysoko-vibračná bytosť môže hovoriť čo chce, no nízko-vibračná tomu nedokáže porozumieť. Predstavte si, že ladíte rádio a snažíte sa trafiť správnu frekvenciu. Až keď sa priblížite k správnej frekvencii, budete počuť nejaký zvuk so šumom, a až keď trafíte správnu frekvenciu, vtedy budete počuť čistý zvuk. Nízko-vibračná bytosť sa nedokáže naladiť na vysoko-vibračnú bytosť. Nízko-vibračné bytosti si často myslia, že komunikujú so seberovným, že má podobné skúsenosti, vedomosti a vnímanie reality. Keď sa vysoko-vibračná bytosť snaží vysvetliť nízko-vibračnej ako vníma realitu, nízko-vibračná bytosť to nedokáže pochopiť, pretože sa nachádza na úplne inej frekvencii, jej realita je úplne iná a nemá realizované to, čo vysoko-vibračná bytosť. Šum v komunikácii je veľký, a tým pádom vznikajú veľké nedorozumenia. Možno sa aj vy denne stretávate s ľuďmi na inej úrovni vedomia a s nepochopením.

Zato bytosti na podobnej frekvencii si rozumejú veľmi dobre. Nízko-vibračné bytosti si rozumejú s nízko-vibračnými a vysoko-vibračné zas s vysoko-vibračnými. Ja tiež úplne nerozumiem ľuďom, ktorí sú na vyššej frekvencii ako ja.

Dobrý príklad je  film:  K-pax, svet podľa Prota.

Keď niečomu neveríš alebo o tom nevieš, to ešte neznamená, že to neexistuje.