Šťastie sa nedá nájsť, ale musíš si ho vytvoriť.

Viac článkov máme na blogu o tom, čo je to šťastie. Podľa mňa málo ľudí má vytvorenú svoju osobnú definíciu šťastia. Tak isto ako všetko ostatné je individuálne, tak aj osobná definícia šťastia je individuálna ak ju vlastne máme vytvorenú pre seba.
Skúsim trocha zafilozofovať nad možnosťami a napomôcť aspoň k zamysleniu. Som totiž presvedčený, že mať jasno v osobnom šťastí veľmi výrazne pomáha žiť pokojný život. 

Čo podmieňuje šťastie a naplnenie moderného človeka? A ide mu nejakým spôsobom naproti? Často padáme do tzv. mýtu šťastia – keď budem mať X peňazí, vzťah Z, úspech Y, tak budem konečne šťastný…Ono to funguje do istej miery, ale je to len jedna premenná z mnohých, ktorá ovplyvňuje našu schopnosť prežívať šťastie. Jedno pekné príslovie hovorí: „Šťastie sa nedá nájsť, ale musíš si ho vytvoriť“. A na túto tvorbu šťastia by som sa chcel zamerať.

Ponúkam pár bodov na zamyslenie ako sa také šťastie dá kultivovať.


1. Existenčné šťastie – Si, vnímaš svoju existenciu. Nie je to bizarné? V kontexte 14 miliárd rokov Vesmíru a 4 miliárd rokov vyvíjajúceho sa života na Zemi si práve ty človiečikom s emóciami, zážitkami a technológiou moderného sveta. Fíha… Nie je to fantastické? A ako často sa na tento bizár vlastnej existencie a bytia vo svete zameriavaš? Tento existenčný stav si môžeš kultivovať (napríklad meditáciou, stavmi vo flow, denníkom a pod.), nech naň vo víre svojich rutín, chtíčov a úspechov nezabudneš. Existenčné šťastie = Vďačnosť za to, že TY existuješ. Že existujú tvoji blízki a ďalšie veci, na ktorých ti záleží.
2. Hodnoty – Hodnotový kompas. Život je rád komplikovaný a neustále nás zahlcuje rozhodovacou paralýzou! Rozhodovanie ovplyvňuje dva najdôležitejšie limitované zdroje – čas a energiu.
Keď nevieš, kam smeruješ a aké sú tvoje hodnoty, nemáš sa podľa čoho rozhodovať. V budúcnosti tak môžeš skončiť niekde, kde rozhodne nechceš (či už je to kým sa staneš v procese, čo budeš robiť za prácu alebo aké vzťahové rozhodnutia učiníš a pod.)
Nastav si svoj hodnotový kompas: Vytvor si jednu alebo niekoľko hodnôt, ktoré sú pre teba životne dôležité. Nastav podľa nich svoj hodnotový kompas a riaď sa ním vo chvíľach, kedy si nevieš rady. Hodnoty smerujú náš charakter.
3. Konzistencia – krátkodobo si iba taký dobrý ako tvoja intenzita, ale dlhodobo si iba taký dobrý ako tvoja konzistencia. Vyber si pozorne, čo opakuješ každý deň. Pretože v dlhodobom horizonte bude mať konzistencia kumulatívny účinok. Tvoje opakujúce sa činnosti koniec koncov vytvárajú väčšinu tvojho prežitého života. Tvoja konzistencia tiež odráža to, ako pristupuješ k svojej každodennej existencii ak svojim hodnotám. Hodnotový kompas nastavuje smer, ktorým sa budú uberať tvoje vedomé aj nevedomé rozhodnutia. Konzistencia Ti dáva silu. Je hýbateľom, vďaka ktorému sa posúvaš dopredu.

Chcem upozorniť na Bonusové úspechy – patria sem najrôznejšie formy úspechov a uspokojenia moderného sveta: sociálny status, sláva, peniaze, kariéra a všetko, čo motivuje naše ctižiadosti. Možno ich dosiahnuť aj bez hodnôt a konzistencie. Ich problém tkvie v nekonečných možnostiach na uspokojenie, a tak sa v nich človek môže stratiť – a nevedome robiť rozhodnutia, ktoré mu dlhodobo budú skôr šťastie uberať.
Problém: Bonusové úspechy sú často ne-limitované. To znamená, že sa v nich človek môže ľahko stratiť. Sú stimulované lacným dopamínom a rýchlou potrebou uspokojenia, môžu rozrušovať našu pozornosť od dôležitejších pilierov šťastia. Zarobím peniaze, ale nikdy nemám dosť. Teším sa z nadobudnutého sociálneho statusu, ale vykladám veľa energie na to, aby som ho nestratil. Dosiahnem spoločnosťou definovaný úspech, ale som stále nespokojný. Pozerám, do čoho ďalšieho sa môžem pustiť.
Čo tým všetkým chcem povedať? Vo svete, ktorý je nastavený na „Bonus“, teda na výsledky a výkon je to akoby sme zradili svoju existenčnú pyramídu. Často neuvedomovane dávame výkonu a svojim cieľom ako sú peniaze, kariéra a úspech tú hlavnú váhu, oproti všetkému, čo tieto ciele podmieňuje – naša existenčná úroveň, hodnoty a to, čo každý deň opakujeme – konzistencia. To potom môže viesť k pocitom neuspokojenia, straty zmyslu a frustrácie. Keď sa zameriame na prvé tri úrovne, môže byť tvorba nášho šťastia založená na oveľa solídnejších základoch, než len na „bonusových úspechoch“. Už sa neženieme iba za tým, čo sa objaví v našich „chtíčoch“, ale za tým, čo je naša ctižiadosť, a tiež je v súlade s naším módom bytia, hodnotami a tým, čo chcem opakovať každý deň – konzistenciou.
Vonkajšie ciele nám dávajú motiváciu, drive a uspokojenie. Sú čiastočne zdrojom nášho šťastia a sú dôležité, ale mali by stáť na oveľa solídnejších základoch, ktorým by sme mali venovať viac pozornosti. Skús tak obrátiť svoj zrak viac k tým existenčným rovinám svojho života.
Čo si o tom myslíte?