Recenzia knihy Prekážka je cesta.


Pre pokročilého HGM-áka je to dokonalé potvrdenie, že cesta pokojného obchodníka je naozaj dobrá voľba.

Je pre mňa náročné napísať stručnú recenziu o tejto knihe. Zhrnúť toľko dobrých myšlienok do iba niekoľkých a zovšeobecniť ich, nie je to najsprávnejšie. Takže úplne najlepšie bude, keď si sami prečítate túto knihu, ktorú naozaj odporúčam ako povinné čítanie pre HGM áka. Samozrejme, každý z nás tam objaví to svoje, ale môžem s určitosťou povedať, že to nebudete ľutovať ako stratu času.
Aj napriek tomu sa pokúsim všeobecne opísať obsah knihy.
Celková pointa je pre mňa jasná: Každá akcia má reakciu. My nevieme ovplyvniť aká akcia príde k nám, ale vieme ovplyvniť ako na ňu zareagujeme. A to je vlastne tvorenie našej reality, našej budúcnosti a tak svojím spôsobom aj tých samotných akcii, ktoré k nám budú prichádzať. Týmto je jasne povedané ako si my dokážeme zmeniť život. Jednoduchý recept pre mňa je sústrediť sa na absolútne každú jednu moju reakciu. Na akúkoľvek akciu, ktorá ma postretne, ktorá ku mne príde, najprv si ju uvedomiť a až potom zareagovať. Proste na úplne všetko v každodennom živote. Viem, že to nie je jednoduché a chyby sa robia a budú robiť. Nesnažím sa byť za každú cenu dokonalý, ale aj to uvedomenie si chyby, keď už sa stane je posun. Byť prítomný vždy/tu a teraz/, byť vedomí a uvedomovať si sám seba, byť seba-vedomí. Zobrať zodpovednosť za úplne každé jedno rozhodnutie, ktoré urobím.
Celá kniha je vlastne o rôznych princípoch/vlastnostiach/, ktoré by sme mali mať, s ktorými by sme mali disponovať aby sme sa stávali lepšou verziou samého seba. Veľa vieme z HGM blogu a pokojného bojovníka. Možno trocha ináč podané, opísané a pre niekoho lepšie pochopiteľné.
Opäť tá najpodstatnejšia myšlienka je fyzická implementácia do každodenného nášho života.
Dozvedel som sa, že vlastne to čo robíme, ako sa snažíme žiť a vylepšovať sa každým dňom je vlastne filozofický smer dávno známy pod menom stoicizmus. Sú to vlastne myšlienky ale aj činy. Nie len filozofovanie nad myšlienkami ale aj samotná implementácia do života, činy.
Prvá časť bola o percepcii.
Percepcia je vlastne spôsob, akým vnímame a chápeme to, čo sa deje okolo nás, a tiež to, aký význam týmto okolnostiam pripíšeme. Je to v podstate zdroj našej slabosti alebo našej sily. No, takže už som sa dozvedel aj odborný názov toho, na čom vlastne pracujeme a čo vylepšujeme každodenným sebarozvojom. Učíme sa rozlišovať spoľahlivé signály od zavádzajúcich a odfiltrovať naše predsudky, očakávania i strach, a to si vyžaduje isté zručnosti aj disciplínu/pokojného bojovníka, obchodníka/.
Stojí to však za to, lebo pred nami ostane/naša/ čistá pravda. Zatiaľ, čo ostatní podľahnú vzrušeniu alebo obavám, my zostávame pokojní a vyrovnaní. Veci budeme vnímať/vnímame/ jednoducho a priamočiaro, také, aké sú – ani dobré, ani zlé.
Uvedomujem si vlastne to najpodstatnejšie o čom stále aj hovorím. V HGM sa vyjadrujeme jednoducho a priamočiaro. Neriešime, že sa to volá percepcia alebo stoicizmus. Na odbornej prednáške za 200 eur/hod., to tak nazvú. My to ale naozaj riešime fyzicky a nemasturbujeme nad odbornými názvami.
Veľa výrokov sa mi páči v tejto knihe, ale nebudem ich tu vypisovať. V podstate ich aj realizujeme a postupne zavádzame do nášho každodenného života.
Záverom ešte raz pripomeniem, čo máme vo svojich rukách.
„Našou prvoradou úlohou je rozlišovať dve kategórie: vonkajšie okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, a svoje rozhodnutia, ktoré vzhľadom na ne robíme. Kde nájdeme dobro a zlo? V sebe a v tom, čo si zvolíme.“ – EPIKTÉTOS.
Pre HGM pokojného obchodníka je to staré známe: sústreďme sa iba na to, čo dokážeme ovplyvniť/kedy nastúpim do obchody, s akým množstvom nastúpim a kde alebo kedy vystúpim/, všetko ostatné sú vonkajšie okolnosti, ktoré my nedokážeme ovplyvniť a je úplne zbytočné sa s nimi zaoberať a strácať na to energiu. MM, portfólio a trpezlivosť. Peniaze sa nestrácajú len sa presúvajú od netrpezlivých k trpezlivým, od nevedomých k vedomým.