Trvalé odhodlanie zlepšovať sa.

Keď som  spustil stránku HGM Akadémie,/pôvodná z r.2015, dnes už nie je/ prvá reakcia jedného klienta bola „no dosť biedna úvodná stránka“ a ja na to, „je tam úplne všetko čo potrebuješ k dlhodobému úspechu a šťastiu; držím sa myšlienky, že čím viac nahovoríte, tým menej si ľudia zapamätajú“.
Zostalo to vo mne rezonovať, stále som si to pozeral a čítal, a ja aj dnes tam vidím úplne všetko.  Povedal som si, že to potrebuje čas, a treba to jednoducho nechať samé plynúť.
Samozrejme, postupne som pridával  články na blog, ktoré dodávajú jasnejší obraz o úvodnej stránke a našej filozofii a spôsobe obchodovania na FX trhoch. Ja osobne som tak nadšený z článkov a hlavne  z princípov, ktoré sú na blogu, že si ich skoro každý deň čítam dookola a premietam si ich do životných situácii, ktoré sa mi dejú každý deň, a samozrejme ich aplikujem  hlavne do každodennej rutiny môjho obchodovania.
Uvedomil som si, tak ako je to aj napísané na úvodnej stránke, že hlavne ja som sa zdokonalil a stále sa zlepšujem každým dňom vo všetkých stránkach môjho života. Týmto chcem len povedať, že som našiel svoju cestu, a aj keby som nemal ani jedného zákazníka, budem v tom pokračovať kvôli sebe.
Je to zároveň moja služba voči vám./pokojný obchodník/
Po čase som sa teda rozhodol, že postupne  rozpíšem podrobnejšie niektoré myšlienky z úvodnej stránky.
Jeden z bodov,  ktorý by som chcel trošku viac priblížiť a opísať z úvodnej stránky je, že každý deň urobíme niečo preto, aby sme sa stali lepšou verziou samého seba.

Neustále používané slová vytvárajú štruktúru nášho myslenia a dokonca ovplyvňujú naše rozhodnutia. Ja osobne som si vytvoril slovo, ktoré používam a pripomínam si ho každý deň.  TOKZaS – trvalé odhodlanie každodenného zlepšovania sa.
Som presvedčený, že veľkosť úspechu, ktorý v živote dosiahneme, je priamo úmerná k TOKZaS.
A platí to pre úplne všetky oblasti nášho života.  V podstate toto je tá cesta, čo robí zo života neuveriteľné dobrodružstvo, pri ktorom sa tešíme na ďalšiu úroveň.
Nemožno ho praktizovať len raz za čas, keď máme práve chuť. Musí to byť trvalé odhodlanie podporené našou činnosťou. Podstatou TOKZaS je postupné, dokonca nepatrné, trvalé zlepšovanie, ktoré v priebehu dlhého obdobia vytvorí výsledok obrovských rozmerov.
Ak budete každý deň zlepšovať svoju schopnosť tešiť sa zo života, dosiahnete takú úroveň, o akej sa väčšine ľudí ani nesníva.
Malé zlepšenia sú uveriteľné a preto dosiahnuteľné.
Kľúčom k úspechu je vytvoriť si pocit istoty – také presvedčenie, ktoré vám dovolí, aby ste sa rozvíjali ako osoba, a vykonali všetko potrebné na zlepšenie svojho života a života ľudí okolo vás. Môžete veriť v niečo, čo je pravdou dnes, ale spolu si musíme pripomínať, že roky plynú a sme vystavovaní stále novým skúsenostiam. Uvedomte si, že vaše presvedčenia sa môžu meniť tak,  ako získavate ďalšie skúsenosti. Záleží na tom, či vás vaše súčasné presvedčenia posilňujú, alebo oslabujú.

Pri skúmaní vašich presvedčení si všimnite, ako sa menia vaše pocity. Uvedomte si, presvedčte sa a verte, že ak zmeníte význam nejakej udalosti vo svojom živote, okamžite zmeníte svoje pocity a to, čo robíte. To povedie k zmene vášho konania. Zmena nejakého významu povedie k zmene vašich rozhodnutí.
Uvedomte si, že nič v živote nemá žiaden význam okrem významu, ktorý tomu prisudzujete vy.

Základné presvedčenie je jednoducho toto: neustála vytrvalá snaha zvyšovať kvalitu svojho života každý jeden deň.
Kvalita je živý proces nikdy nekončiaceho zlepšovania sa.

Stále sa snažím učiť sa a hľadať nové cesty vedúce k zlepšeniu života mojich klientov. To mi dáva pocit istoty, že sa môžem vždy niečo naučiť, môžem sa vždy rozvíjať, že môžem vždy rásť.