VERÍTE alebo VIETE ?

Veriť znamená nevedieť.  Viera býva často slepá a len veriť nestačí. Svoju vieru si treba overiť, aby sme získali poznanie, aby sme vedeli. Veľa ľudí jednoducho len verí bez toho, aby si svoju vieru overili a poznanie im tak uniká. A dokonca ľudia veria iba tomu, čomu chcú a potom sa to pre nich stáva pravda. Hneď ako niečomu uveríš, prestaneš hľadať ďalej, pretože si myslíš, že si to našiel.

Keď niečo neviete alebo dokonca tomu ani neveríte, to neznamená, že to neexistuje !

Ak ľudia naozaj niečomu dostatočne silno veria, viera im môže pomôcť.  Ak ľudia silno veria, môžu si svoju vieru pretransformovať do reality. To, čomu veria, môže byť zrazu realita. Tak funguje placebo efekt. Viera sama o sebe nie je zlá. Naopak, je potrebná. Práve vďaka viere sa môžeme v živote posúvať ďalej. Ľudia často veria aspoň sami v seba, vo svoje schopnosti a veria, že ich rozhodnutia sú správne. Tiež veria, respektíve dúfajú v lepší zajtrajšok. Na začiatku je vždy viera. Následne by mala byť overená. Mala by byť podložená osobnou skúsenosťou, aby mohol človek povedať: „Viem, že je to naozaj tak“. Človek by sa mal vďaka viere dopracovať až k osobnej skúsenosti a už nebude len veriť, už bude vedieť.

Neverte všetkému čo napíšu. Neverte všetkému čo vám povedia. Neverte všetkému, čo je prezentované ako pravda. V dnešnej dobe sa s pravdou obchoduje a manipuluje. Pravdu sa dozviete jedine osobnou skúsenosťou. Skutočné poznanie získate jedine osobnou skúsenosťou. Môžete si prečítať tisíce kníh, ale tým len získavate poznanie niekoho iného, a skutočné poznanie vám uniká.

Problém nevidím v tom, že ľudia veria. Problém vzniká vtedy, keď ľudia považujú svoju vieru za pravdu a snažia sa ju presadiť.

Čo vy na to? Stačí vám veriť rôznym hlúpostiam, alebo si svoju vieru chcete overiť, získať poznanie a vedieť? Veriť je jednoduchšie, pretože na to netreba veľa úsilia, a preto aj väčšina ľudí len verí a nemá poznanie, ktoré vyžaduje väčšie úsilie. Ale keď vynaložíte úsilie na získanie poznania a dosiahnete ho, výsledok stojí za to. S vierou sa to nedá porovnávať.

Veci sa zdajú byť ťažkými len dovtedy, kým ich nezačnete robiť. So začínaním prichádza poznanie, odvaha i radosť.

Poznanie dodáva sebadôveru, odbúrava strach a približuje k úspechu !