Vplyv emócii na úspech.

V nasledujúcom zamyslení Vám chcem ukázať, ako je pre Váš úspech dôležité ovládať svoje emócie.

Svoje emócie dokážete mať pod kontrolou hlavne vtedy keď viete, čo máte robiť a ako to máte urobiť. Toto platí vo všetkých oblastiach života, nielen pri tradingu.

Dostatok článkov sme popísali na túto tému na našom blogu, ale mentálna pripravenosť je to, čomu v FTs Akadémii dávame prednosť, a tak prinášame vysvetlenie aj v obrazovej podobe.
fx emociaDoubt and Suspicion- pochybnosť a podozrenie
Caution –                      opatrnosť
Confidence – dôvera / potom prichádza vstup do pozície väčšinou/
Enthusiasm –               nadšenie
Greed –                         chamtivosť
Indifference –              ľahostajnosť
Denial –                         odmietnutie, popieranie
Concern –                     znepokojenie
Fear –                            strach
Panic –                          panika /zbavovanie sa pozície výstup/
Despair –                      zúfalstvo

Rozhodnutia na trhu sú často poháňané strachom a chamtivosťou. Keď  sa obávame prípadných strát, predávame. Keď sme nenásytní, chamtiví, kupujeme. Behaviorálny ekonómovia tvrdia, že je to trochu zložitejšie. Ľútosť a nádeje sú tiež v hre. Ľudia môžu nakupovať a predávať, aby sa zabránilo pocitu ľútosti, a môžu držať stratové pozície z popierania a márnej nádeje, že sa trh otočí v ich prospech.

Emócie hrajú významnú úlohu v rozhodovaní. Iné emócie majú väčší alebo menší nepriamy vplyv. Keď sme unavení alebo frustrovaní, môžeme konať rýchlo, alebo jednoducho v dôsledku nepozornosti, môžeme urobiť chybu v obchodovaní. Tieto príklady vplyvu emócií na obchodných rozhodnutiach sú pomerne zrejmé, ale nedávne výskumy naznačujú, že emočné stavy môžu mať tiež vplyv na obchodné rozhodnutia.

Napríklad ľudia, ktorí sú náchylní  zažívať značne vysokú úroveň hnevu, majú tendenciu byť ochotní prijať väčšie riziká.

Hnev sa dostaví keď máme pocit, že sme opovrhovaný, alebo keď sa domnievame, že bolo s nami nespravodlivo zaobchádzané. Ak máme brať veci príliš osobne, je to ľahké cítiť sa opovrhovane na trhoch, kedy trh nejde našim smerom. Začneme sa hnevať. Máme sklon chcieť bojovať a prijať našu pomstu. V týchto chvíľach môžeme konať zo zúfalstva a riskovať, čo by sme nemali.

Emócie ako sú znechutenie a smútok, môžu mať tiež vplyv na obchodné rozhodnutia. Emočné stavy, ktoré nemajú nič spoločné finančnou problematikou, môžu mať  vplyv na následné obchodné rozhodnutie.

V ideálnom prípade by bolo najlepšie, keby sme mohli obchodovať v čisto pokojnom myslení, ale my sme len ľudia. Pred a počas obchodného dňa zažívame celú škálu emócií. Vplyv emócii – strachu, chamtivosti, nádeje a ľútosti nie je malý, ale je možné, že aj náhodné emócie vyvolané udalosťami, ktoré nemajú nič spoločné s obchodovaním, môžu ovplyvniť naše rozhodnutia na trhoch.

To len dokazuje, že obchodovanie je psychologické úsilie. Udržať všetky emócie na uzde je prvoradé. Čím viac zostanete v pokojnom a objektívnom stave, tým viac budete obchodovať so ziskom.

Práve v predchádzajúcich článkoch nášho blogu sa podrobne zaoberáme rôznymi postupmi, ako mať svoje emócie pod kontrolou.

Samozrejme, na toto všetko nadväzuje hlavne spôsob obchodovania, ktorý presadzujeme v FTs Akadémii.