VŠETKO JE MOŽNÉ !

SNÍVAJ – VER – KONAJ – DOSIAHNI ! 

Úvodom nového roka nám všetkým prajem veľa sebadôvery,

lebo nič a nikoho nedokážeme zmeniť – iba sami seba.

HGM Akadémia sa postará o ostatné.

Roland Gaspar